חדשות

התייחסות ישראל לדו"ח הארגונים הבינלאומיים

היום, 30 בנובמבר 2010, פורסם בכלי התקשורת כי 21 ארגונים בינלאומיים חיברו דו"ח הטוען כי ישראל אינה מיישמת את התחייבויותיה כלפי הקהילייה הבינלאומית בדבר הרחבת המדיניות לרצועה. להלן תגובתנו:
תאריך: 30.11.10    

"אנו מצרים על האופן בו בחרו הארגונים להציג טענותיהם על גבי התקשורת מבלי לתת לישראל יכולת להגיב לדו"ח עצמו.

טענות הארגונים כפי שעולים בדו"ח מוטות ומסולפות ויש בהם כדי להטעות את הציבור. הנושא אף עולה בבירור בדו"חות הארגונים הבינלאומיים, דוגמת קרן המטבע העולמית, בסיכום כנס המדינות התורמות וכן בביקורי בכירים בישראל כגון השליח המיוחד למזרח התיכון, הסנאטור ג'ורג' מיטשל, שליח הקוורטט למזרח התיכון, מר טוני בלייר ונשיאת האיחוד האירופי, הגב' קטרין אשטון.

יש להדגיש ולציין, כי מיום החלטת הקבינט חלה עלייה של 92% במספר המשאיות המועברות לרצועת עזה מידי יום במעבר כרם שלום. על אף שישראל הרחיבה את קיבולת המעברים היבשתיים, כך שמידי יום יוכלו לעבור 250 משאיות לרצועת עזה, בפועל הפלסטינים אינם מגיעים למיצוי יכולות המעבר ומתחילת חודש אוגוסט 2010, עומד ממוצע המשאיות היומי על 176 משאיות.

בנוסף, מוצרים חדשים, אשר הכנסתם לרצועה החלה מיולי 2010, מהווים 32% מכלל הטובין המועבר לרצועה מידי יום וזאת בהתאם לתיאום הועדה האזרחית פלסטינית ברצועת עזה.

באשר לטענות בנושא הייצוא, חשוב להדגיש כי ייצוא מרצועת עזה כרוך בהיערכות ביטחונית ולוגיסטית במעבר כרם שלום. לצורך כך, החלה ישראל בשיפור ובפיתוח תשתיות במטרה להרחיב את קיבולת מעבר כרם שלום, תהליך אשר צפוי להסתיים במהלך חציון א' 2011. יש להדגיש כי אישור לייצוא יינתן בכפוף להערכת מצב ושיקולי ביטחון.

ייצוא מרצועת עזה בא בד בבד עם מעורבות משמעותית של הרשות הפלסטינית בתהליך. לצורך כך, הצוות המשותף בראשות מתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף איתן דנגוט והשר לעניינים אזרחיים ברשות הפלסטינית, חסיין א-שייח, ממשיך לבחון את אופן הצבת נציגי משרדי הממשלה הפלסטינית בצידו הפלסטיני של מעבר כרם שלום.

בנוסף, החל מיום א', 28.11.10, מאפשרת ישראל ייצוא תותי שדה ופרחים מרצועת עזה לשווקים באירופה, זו השנה הרביעית ברציפות.

בנוגע לטענות בדבר מניעת הכנסת תשומות לבנייה לעזה, יש לציין כי בהתאם להחלטת הקבינט המדיני-ביטחוני, הכנסת תשומות לבנייה תעשה עבור פרויקטים במימון ובפיקוח הקהילייה הבינלאומית, וזאת מתוך כוונה למנוע זליגת תשומות העשויות לשמש את ארגוני הטרור ולפעילות עוינת והתעצמות צבאית.

מיום החלטת הקבינט ביוני 2010, אושרו 64 פרויקטי בנייה חדשים וזאת בנוסף ל-14 פרויקטים שאושרו קודם להחלטת הקבינט, כ-26 מתוכם אושרו על ידי UNRWA. בהתאם לכך, הוכנסו לרצועת עזה 1,052 משאיות של תשומות לבנייה. כיום מתבצעת עבודת מטה ביוזמת ישראל לבחינת הכנסת תשומות לבנייה למגזר הפרטי, בחסות ובפיקוח הרשות הפלסטינית והארגונים הבינלאומיים.

בהתייחס לטענות על מניעת יציאת אזרחים מעזה, יש להדגיש ולציין כי מתחילת שנת 2010, יצאו מעזה 24,092 אנשים לישראל וליהודה ושומרון, מתוכם 14,463 לטובת טיפולים רפואיים.

ישראל רואה חשיבות רבה במעורבות הקהילייה הבינלאומית והרשות הפלסטינית במימוש המדיניות האזרחית כלפי האוכלוסייה הבלתי מעורבת בטרור ברצועת עזה ותמשיך לפעול למימושה, ולא ניתן לגורמים בעלי אינטרסים לפגוע במהלך עליו התחייבה ממשלת ישראל אל מול הקהילייה הבינלאומית."