חדשות

3 כנס העשרה לחקלאים ואגרונומים בנושא שמן הזית

בין התאריכים 9 במרץ 2010 ל-11 במרץ 2010 התקיימה השתלמות מקצועית ל-28 מבכירי החקלאים, האגרונומים והמדריכים הפלסטינים בתחום שמן הזית.
תאריך: 09.03.10    

ההשתלמות היא חלק מתהליך רחב היקף המתבצע במנהל האזרחי לקידום הכשרות ופיתוח מיומנויות מקצועיות על ידי לימוד ממומחים מקבילים ישראלים. את ההשתלמות, בה לקחו חלק מרצים בכירים בתחום, יזם ומימן המנהל האזרחי שאף אישר ותיאם את כניסתם של התושבים ודאג לסידור הלנה והזנה עבורם. מטרות ההשתלמות המדוברת היו היכרות ויישום טכנולוגיות חדישות בענף, היכרות עם גורמים המשפיעים על איכותו של שמן הזית, לימוד חידושים ומחקרים התורמים לענף, טיפול חסכוני בשפכי בתי בד ושיפור מקצועיותם של העוסקים בתחום.

במסגרת הכנס, הועברו הרצאות על ידי מרצים וגופים בכירים בענף הזית מטעם מועצת הזית, הפקולטה לחקלאות, הקרן הקיימת לישראל, מכון מחקר נווה יער, אוניברסיטת בן-גוריון ומכון וולקאני וגורמים רבים נוספים.

בין הנושאים בהם עסקו ההרצאות בהשתלמות, ניתן היה למצוא ניתוח מגמות בינלאומיות לייצור וצריכת זמן זית, שיפור איכות שמן הזית במטעים המסורתיים, סקירות על ענף הזית הן באזור יהודה ושומרון והן בישראל, השפעות של גורמים שונים על איכות והרכב שמן הזית ולימוד מאפייני פסולת בית בד והאפשרות למחזרה.

לאורך כל ההשתלמות, נשמעו תגובות אוהדות מאוד מהחקלאים הפלסטינים, על אופן ארגון הכנס, על הידע החדש שרכשו בו ועל חשיפתם למגוון נושאים ומחקרים חיוניים שתורמים רבות לקידום ענף שמן הזית.

קצין המטה לענייני חקלאות במנהל האזרחי, מר סמיר מועדי, סיכם ומסר: "ימי עיון מעין אלו תורמים רבות להידוק הקשר אל מול הצד הפלסטיני וזהו המשך ישיר לשיתוף פעולה פורה שקיים וימשיך להתקיים בינינו לבין הפלסטינים בתחום זה. מניסיון העבר למדנו, כי ככל שאנו מסייעים לפתח את ענף שמן הזית, שנחשב אחד מעמודי התווך של החקלאות הפלסטינית, אנו מטפחים את הכלכלה הפלסטינית".

תמונות מהכנס