מי אנחנוגכעגכעגכע

יחידת תיאום פעולות הממשלה בשטחים (מתפ"ש), אחראית למימוש מדיניות הממשלה בשטחי יהודה ושומרון ומול רצועת עזה. כמו כן מהווה המתפ"ש סמכות אזרחית להתיישבות בתחומי התכנון והתשתית, וכן אמון על מתן מענה לצורכי ההתיישבות הישראלית ביהודה ושומרון.

יחידת תיאום פעולות הממשלה בשטחים כפופה לשר הביטחון וחברה במטה הכללי. היחידה מממשת ומיישמת את המדיניות האזרחית של ממשלת ישראל ביהודה ושומרון וכלפי רצועת עזה בתיאום ובשיתוף משרד ראש הממשלה, שאר משרדי הממשלה השונים, גורמי מערכת הביטחון וגופי המטה הכללי בצה"ל.

היחידה מהווה מוקד ידע המשלב איכות אנושית עם קידמה טכנולוגית מתאמת את פעילות משרדי הממשלה, צה"ל וגורמי הביטחון מול הפלסטינים ביהודה, שומרון ורצועת עזה.

תפקיד היחידה הוא לקדם וליישם את מדיניות ממשלת ישראל בתחומים האזרחיים, בקידום נושאים הומניטאריים ופרויקטים בתחום התשתית והכלכלה באזור יהודה ושומרון ומול רצועת עזה. בנוסף, מובילה היחידה את סוגיית התיאום והקישור מול הרשות הפלסטינית ומול האוכלוסייה הפלסטינית ביהודה ושומרון וברצועת עזה.

במסגרת פעילות היחידה מול הקהילה הבינלאומית, מסייעת היחידה לפעילות הגורמים הבינלאומיים הפועלים ביהודה ושומרון וברצועת עזה, לרבות קידום פרויקטים בתחומי התשתית, חינוך, בריאות ודיור והפעלת תוכניות סיוע הומניטאריות.

כמו כן מוביל מתאם פעולות הממשלה בשטחים, באמצעות בית הספר לתיאום וקישור, את לימוד השפה הערבית בצה"ל ובגופי הביטחון השונים ומוביל את הטמעת המרכיב האזרחי בהכשרות המפקדים בצה"ל.

היחידה מורכבת מהגופים הבאים:

  • מפקדת תיאום פעולות הממשלה בשטחים
  • המנהל האזרחי ביהודה ושומרון
  • מנהלת התיאום והקישור בעזה
  • בית הספר לתיאום ולקישור