מפקדי היחידה לדורותיהם

אלוף (במיל') שלמה גזית

(1967 - 1974)

אלוף (במיל') רפאל ורדי

(1974 - 1976)

אלוף (במיל') אברהם אורלי ז"ל

(1976 - 1979)

אלוף (במיל') דני מט

(1979 - 1982)

אל"מ (במיל') רחביה ורדי ז"ל

(1982 - 1983)

תא"ל (במיל') בנימין בן אליעזר

(1983 - 1984)

אלוף (במיל') שמואל גורן

(1984 - 1991)

אלוף (במיל') דני רוטשילד

(1991 - 1995)

אלוף (במיל') אורן שחור

(1995 - 1997)

אלוף (במיל') יעקב אור (מנדי)

(1997 - 2001)

אלוף (במיל') עמוס גלעד

(2001 - 2003)

אלוף (במיל') יוסף מישלב

(2003 - 2008)

אלוף (במיל') עמוס גלעד

ממלא מקום מתאם פעולות הממשלה בשטחים

(2008 – 2009)

אלוף איתן דנגוט

(2009 עד היום)