תיאום פעולות הממשלה בשטחים (יעדי 2010 - 2011)

ייעוד היחידה

ייעוד

  • הובלה ויישום המדיניות האזרחית בשטחי יהודה ושומרון ורצועת עזה, במציאות המשתנה, בתיאום ובשיתוף פעולה עם צה"ל, מערכת הביטחון ומשרדי הממשלה
  • עיצוב ומימוש של מערכת הקשרים עם הרשות הפלסטינית, עם גורמים אזרחיים ועם המערכת הבינלאומית
  • סמכות אזרחית להתיישבות הישראלית ביהודה ושומרון בתחומי התכנון והתשתית