תחומי פעילות

תיאום אזרחי

אחד מחומי הליבה של יחידת מתאם פעולות הממשלה בשטחים הינו התיאום האזרחי. קציני וחיילי התיאום האזרחי אחראים על ריכוז והנפקת ההיתרים לפלסטינים לצרכים הומניטאריים שונים.

 

תיאום ביטחוני

מערך התיאום והביטחוני אמון על תיאום הפעילות בין כוחות הביטחון הישראלים לבין מנגנוני הביטחון הפלסטינים ועל זיהוי מגמות והלכי רוח בהם.

קשרי חוץ וארגונים בינלאומיים

מערך התיאום והקישור לארגונים הבינלאומיים, ביחידת תיאום פעולות הממשלה בשטחים, אמון על שמירה וחיזוק הקשר עם גורמי הקהילה הבינלאומית הפועלים בשטחי יהודה, שומרון ורצועת עזה בשגרה ובחירום, קידום פרויקטים במימון בינלאומי וזיהוי מגמות והלכי הרוח בקרב גורמי הקהילה הבינלאומית.

תשתית

מערך התשתיות ביחידת תיאום פעולות הממשלה בשטחים אמון על ניהול, קידום ותיאום כלל הסוגיות התשתיתיות מול הרשויות בישראל, גורמי הרשות הפלסטינית ונציגי הקהילה הבינלאומית וזאת במטרה לקדם פרויקטים תשתיתיים ושיפור המענה בתחומי המים, השפכים, התקשורת והאנרגיה.

כלכלה

מערך הכלכלה ביחידת תיאום פעולות הממשלה בשטחים אמון על איסוף וניתוח מידע כלכלי וגיבוש תמונת המצב הכלכלית ביהודה, שומרון ורצועת עזה.

ייעוץ לענייני פלסטינים

קציני מערך הייעוץ לענייני פלסטינים מופקדים על גיבוש תמונת המצב והלכי הרוח בתחום האזרחי (חברתי, פוליטי וכלכלי), תוך זיהוי המגמות השונות ואיתור תפניות בזירה הפלסטינית ביהודה ושומרון וברצועת עזה

 

אג"מ

 מחלקת האג"מ ביחידה מובילה את התחום המבצעי וההערכות האופרטיבית, הפעלת החמ"לים השונים ביחידה ומרכזת את עבודת המטה ביחידה וכן אחראית על סוגיית התקנים בארגון.

מעברים

תנועת אנשים וסחורות בין ישראל ליהודה, לשומרון ולרצועת עזה מתבצעת באמצעות המעברים היבשתיים הפרוסים באזורים אלו. את מרבית המעברים מפעילה רשות המעברים היבשתיים במשרד הביטחון. פעילות המעברים מתואמת ומאושרת על ידי גורמי יחידת תיאום פעולות הממשלה בשטחים.

סוגיות הקשורות לגדר הביטחון

קמ"טים

קציני המטה (קמ"טים) הם נציגיהם המקצועיים של משרדי הממשלה השונים, הפועלים במסגרת יחידת תיאום פעולות הממשלה בשטחים במנהל האזרחי ביהודה ושומרון.

דוברות

דובר מתאם פעולות הממשלה בשטחים אמון על הטיפול השוטף באמצעי התקשורת השונים (ישראלית וזרה) לרבות הפצת הודעות, ייזום כתבות ופרסומים שונים הנוגעים ליחידה ופעולותיה, מענה לשאילתות וכן תדרוכים בנושאים שונים.

הכשרות

הכשרות לתחומי התיאום והקישור מתקיימות בבית הספר לתיאום וקישור של היחידה, במסגרתן מוכשרים חיילים, נגדים וקצינים לתחומי העיסוק השונים של היחידה כגון תיאום מול האוכלוסייה הפלסטינית והקהילה הבינלאומית, תחום התשתיות והתיאום הביטחוני.